Actie voor ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer

Zie je op LinkedIn ineens dat je vrouwelijke connecties hun naam in Peter hebben veranderd? Dat heeft ongetwijfeld te maken met de actie ‘Mijn naam is Peter’, een initiatief van WOMEN Inc en BrandedU. Zij roepen alle vrouwen op om deze week, tussen 24 en 28 januari, hun voornaam in Peter te veranderen. Daarmee willen zij aandacht voor een ongelijke man-vrouwverhouding op de werkvloer. Er is gekozen voor de naam Peter omdat er meer CEO’s bij beursgenoteerd bedrijven in Nederland zijn die zo heten dan CEO’s die vrouw zijn. Deze week kun je op LinkedIn aangeven dat je deze actie steunt door als vrouw je naam te veranderen of als man door je uit te spreken over diversiteit.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities
Helaas zijn vrouwen in Nederland nog steeds ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities. We scoren als land zelfs heel slecht, zo blijkt uit de Gender Equality Index. Daar zijn allerlei redenen voor, maar genderstereotypering en de ongelijke verdeling van werk en zorg spelen hierbij een belangrijke rol. De schokkende cijfers: er zijn in Nederland 94 CEO’s van beursgenoteerde bedrijven. Daarvan zijn slechts 4 vrouw, wat neerkomt op 4,3%.

Dat gebrek aan representatie van vrouwen aan de top betekent dat er minder rolmodellen zijn. En die zijn juist zo belangrijk om meer jonge vrouwen te motiveren naar een rol in belangrijke besluitvormende posities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *